Корекция на данните

Може да използвате тези линкове, за да обновите данните за Вашия профил.

Сваляне на данни

Може да използвате тези линкове, за да свалите всички данни, които пазим за Вас и използваме, за да подобрим нашите услуги.

Достъп до лични данни

Може да използвате линка, за да свалите доклад, който съдържа личните Ви данни.

Право да бъдеш забравен

Изполвайте тази опция, ако искате да оттеглите съгласието си за обработка на лични данни. Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването, основано на дадено съгласие преди неговото оттегляне. Обърнете внимание, че този процес ще изтрие Вашия профил правейки го неизползваем, но няма да изтрие информацията за вашите покупки. Информацията за вашите покупки ще бъде обработвана съгласно нашата „Декларация за поверителност“.