Нов доклад от Глобалната селскостопанска информационна мрежа на USDA прогнозира, че най-вероятно пазарът на дървесни пелети в ЕС ще нарастне тази година, но това нарастване може да бъде ограничено в зависимост с изискванията на различните държави-членки в бъдещето.

                Според доклада близо половината възобновяема енергия на ЕС е генерирана от изгаряне на твърда биомаса, това не включва твърди битови отпадаци. Докладът показва, че ЕС използва приблизително 75% от дървесните пелети в света за генериране на енергия и допринася 50% за световното производство. От тези 75% процента, през 2017 г., 40% се изплозват за отопление на жилища, 33% за търговска енергия, 14% за комерсиално отопление и 12% за производство на топлинна и електрическа енергия. 

                В последната година ЕС е изполвал 27,35 милиона тона пелети , в сравнение с 24,15 милион тона пелети през 2017г. Очаква се до края на тази година консумацията на пелети от ЕС да нарасне над 30 милиона тона.

                Очаква се ЕС да произведе 18 милиона тона пелети през тази година, спрямо 18,8 милион тона през 2018г. и 15,3 милиона тона през 2017г. В същото време вносът на пелети се очаква да нарасне до 12,2 милиона тона за тази година, спрямо 10,3 милиона тона през 2018г. и 8,7 милиона тона през 2017г. Относно износът, очаква се през тази година да остане на нивото през 2018г.- 170 000, което е спад в сравнение с 195 000 през 2017г.

                Докладът също показва кои страни-членки използват най-много пелети. Миналата година Великобритания е на чело с 8 милиона тона, следвана от Италия с 3,75 тона, Дания с 3,5 милиона тона, Германия с 2,19 милиона тона и Швеция с 1,785 милиона тона. Франция, Белгия, Австрия, Испания, Холандия и Полша също бяха сред първите 11 потребители на дървесни пелети в ЕС миналата година.

                Обединеното кралство е внесло 7,8 милиона тона пелети, каот 4,9 милиона тона от тях са внесени от САЩ. Дания внася 3,8 милиона тона през миналата година, а 623 тона от тях са внесени от САЩ. Италия е внесла 2,2 милиона тона, заедно с 88 000 тона от САЩ. А Белгия внася 1,1 милиона тона, като 538 000 тона са от САЩ.

                През миналата година водещият производител на дървесни пелети в ЕС е била Германия с 2,14 милиона тона, следвана от Швеция с 1,8 милиона тона и Латвия с 1,6 милиона тона пелети. Франция, Австрия, Естония, Полша, Испания и Португалия също бяха сред първите девет производители на пелети в ЕС през миналата година.

                Най-големите износители за ЕС за миналата година са САЩ  с 6,1 милиона тона, следван от Канада с 1,7 милиона тона и Русия с 1,4 милиона тона.

                Докладът показва, че основен фактор за способността да се улови търсенето на пазара на ЕС и да се възползва от потенциала му за растеж е устойчивостта на предлагането. „Европейските търговци и крайните потребители на промишлени дървесни пелети призовават за ясни, последователни, хармонизирани и дългосрочни правителствени разпоредби“ казват авторите на доклада. „Поради липсата на обвързващи критерии за твърда биомаса за целия ЕС, няколко държави-членки на ЕС, включително Белгия, Дания и Холандия, разработиха свои собствени правила в отговор на нарастващата употреба на дървесните пелети.“

Линк към доклада: https://gain.fas.usda.gov/Recent%20GAIN%20Publications/Biofuels%20Annual_The%20Hague_EU-28_7-15-2019.pdf